ของที่ระลึกถ้วยรางวัล / เสื้อที่ระลึก / เงินรางวัล / เหรียญผู้พิชิต  / อื่นๆ

ITEMS 21.1 K 10 K 6 K 1.8 K
ถ้วยใหญ่เกียรติยศ (นักวิ่งไทย) 1 ชาย 1 หญิง 1 ชาย 1 หญิง - -
ถ้วยใหญ่เกียรติยศ ชมรมวิ่ง-บริษัท-หน่วยงาน ส่งสมาชิกเข้าร่วมกิจกรรมมากที่สุด
ถ้วยผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร - - 1 ชาย 1 หญิง -
ถ้วยรางวัลกลุ่มอายุ 1-5 1-5 - -
เงินรางวัล 1-5 ทุกกลุ่มอายุ 1-3 ทุกกลุ่มอายุ - -
เสื้อวิ่ง


เสื้อ Finisher 21K - - -
เหรียญผู้พิชิต
Timing chips - -
E-Certificate - -
ประกันอุบัติเหตุระหว่างการแข่งขัน
ถุงอเนกประสางค์ Goodie Bag
อาหาร-เครื่องดื่ม หลังวิ่ง
ต้นกล้าดอกมะลิเงินรางวัลผู้ชนะการแข่งขัน ทุกกลุ่มอายุ ชาย/หญิง

ประเภทกิจกรรม อันดับ 1 อันดับ 2 อันดับ 3 อันดับ 4 อันดับ 5
Half Marathon 21.1K 5,000.- 4,000.- 3,000.- 2,000.- 2,000.-
Mini Marathon 10K 3,000.- 2,000.- 1,000.- - -
Fancy 3,000.- 2,000.- 1,000.- - -

* นักวิ่งที่ได้รับเงินรางวัลมูลค่า 1,000 บาทขึ้นไป จะต้องถูกหักภาษี ณ ที่จ่ายร้อยละ 5.0 ของมูลค่าของรางวัล ตามประกาศกรมสรรพากร