ประเภทการแข่งขัน

HALF MARATHON 21.1 Km.

ปล่อยตัวเวลา 03.30 น. Cut off Time 7.00 น. (3.30 ชั่วโมง)

Timing chips Systems รับสมัคร 1,500 คน

ค่าสมัคร 800 บาท (1-12 กรกฎาคม 2566)

แบ่งเป็นกลุ่มอายุ 9 กลุ่มอายุ ดังนี้

ชาย หญิง
1. อายุไม่เกิน 29 ปี 1. อายุไม่เกิน 29 ปี
2. อายุ 30 - 39 ปี 2. อายุ 30 - 39 ปี
3. อายุ 40 - 49 ปี 3. อายุ 40 - 49 ปี
4. อายุ 50 - 59 ปี 4. อายุ 50 ปีขึ้นไป
5. อายุ 60 ปีขึ้นไป  

MINI MARATHON 10 Km.

ปล่อยตัวเวลา 04.30 น. Cut off Time 6.30 น. (2 ชั่วโมง)

Timing chips Systems รับสมัคร 2,000 คน

ค่าสมัคร 500 บาท (1-12 กรกฎาคม 2566)

แบ่งเป็นกลุ่มอายุ 10 กลุ่มอายุ ดังนี้

ชาย หญิง
1. อายุไม่เกิน 15 ปี 1. อายุไม่เกิน 15 ปี
2. อายุ 16 - 39 ปี 2. อายุ 16 - 39 ปี
3. อายุ 40 - 49 ปี 3. อายุ 40 - 49 ปี
4. อายุ 50 - 59 ปี 4. อายุ 50 - 59 ปี
5. อายุ 60 ปีขึ้นไป 5. อายุ 60 ปีขึ้นไป

FUN RUN 6 Km.

ปล่อยตัวเวลา 04.40 น. รับสมัคร 1,000 คน

ค่าสมัคร 450 บาท (1-12 กรกฎาคม 2566)

ชาย หญิง
1. ไม่แบ่งกลุ่มอายุ 1. ไม่แบ่งกลุ่มอายุ
2. Open 2. Open

WALK-RUN 1.8 Km.

ปล่อยตัวเวลา 06.00 น. รับสมัคร 500 คน

ค่าสมัคร 450 บาท (1-12 กรกฎาคม 2566)

ชาย หญิง
1. ไม่แบ่งกลุ่มอายุ 1. ไม่แบ่งกลุ่มอายุ
2. ไม่มีการแข่งขัน 2. ไม่มีการแข่งขัน
*การแบ่งกลุ่มอายุของ Half Marathon และ Mini Marathon เป็นตามรายละเอียดด้านบน
** การวิ่งฮาล์ฟมาราธอน 21.1 กม. และมินิมาราธอน 10 กม. บันทึกเวลานักวิ่งทุกคน ด้วยใช้ระบบ อัลติเมทไทม์มิ่งซิสเต็มส์ Timing Chips