อัตราค่าสมัคร

กำหนดวันเปิดรับสมัคร และค่าสมัคร
ประเภทกิจกรรม ระยะทาง เวลาปล่อยตัว จำนวนรับสมัคร Normal Rate
ฮาล์ฟ มาราธอน 21.1 กม. 03:30 น. 1,500 คน 800
มินิ มาราธอน 10 กม. 04:30 น. 2,000 คน 500
เดิน-วิ่ง เฉลิมพระเกียรติ 6 กม. 04:40 น. 1,000 คน 450
เดิน-วิ่ง การกุศล 1.8 กม. 06:00 น. 500 คน 450
Entry Fees Detail
Activities Distance Time Start Participant Limit Normal Rate
Half marathon 21.1 KM. 03:30 AM 1,500 Person 800 Baht
Mini marathon 10 KM. 04:30 AM 2,000 Person 500 Baht
Fun Run 6 KM. 04:40 AM 1,000 Person 450 Baht
Charity walk-run 1.8 KM. 06:00 AM 500 Person 450 Baht