อัตราค่าสมัครกำหนดวันเปิดรับสมัคร และค่าสมัคร
ประเภทกิจกรรม ระยะทาง เวลาปล่อยตัว จำนวนรับสมัคร Normal Rate
ฮาล์ฟ มาราธอน 21.1 กม. 03:30 น. 2,200 คน 800
มินิ มาราธอน 10 กม. 04:30 น. 3,000 คน 500
เดิน-วิ่ง เฉลิมพระเกียรติ 6 กม. 04:45 น. 1,500 คน 400
เดิน-วิ่ง การกุศล 2.5 กม. 05:30 น. 800 คน 400Entry Fees Detail
Activities Distance Time Start Participant Limit Normal Rate
Half marathon 21.1 KM. 03:30 AM 2,200 Person 800 Baht
Mini marathon 10 KM. 04:30 AM 3,000 Person 500 Baht
Fun Run 6 KM. 04:45 AM 1,500 Person 400 Baht
Charity walk-run 2.5 KM. 05:30 AM 800 Person 400 Baht